Halloween ve třetí třídě

V úterý 25. října proběhla ve třetí třídě hodina angličtiny, která byla zaměřená na Halloween. Příprava na tuto hodinu proběhla už minulý týden, kdy si žáci v hodině výtvarné výchovy vytvořili masky.

Na začátku hodiny jsme si společně zazpívali anglickou písničku.  Žáci obohatili svoji slovní zásobu o slovíčka, která měli na masce. Vedle zvířátek jako sovy, žáby, medvídci, lvi a další se objevili také pestrobarevní klauni. Následovala práce s interaktivní tabulí. Žáci si procvičovali slovíčka spojená s Halloweenem.  Osvojená slovíčka hledali v pracovním listě, na kterém byla pro žáky připravena křížovka. S prací jsme pokračovali i ve druhé hodině, kdy žáci malovali barvami obrázky s tématikou z první hodiny.

Mgr. Ludmila Slezáková, Ing. Andrea Luňáčková

halloween angličtina