Den laskavosti

Na 13. listopad připadá Světový den laskavosti. Nadace Karla Janečka uspořádala již druhý ročník celostátního projektu „Jsem laskavec“, do kterého se zapojilo přes 400 základních škol, dětských domovů nebo volnočasových spolků. Projekt vyzdvihuje důležitost laskavosti v současném světě a chce inspirovat veřejnost ke konání nezištných dobrých skutků.

  Naši žáci šesté, sedmé, osmé a deváté třídy vybírali z řad laskavostí a jednu takovou vykonali 13. listopadu na Obecním úřadě v Moravské Chrastové, kde se setkali s místními členkami klubu seniorů. Přichystali si pro ně občerstvení a pestrý program v podobě vystoupení dvou mažoretek z 6. třídy, hudební vystoupení a přečtení úryvku textu od F. Nepila. Se seniorkami jsme si dále společně povídali. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tom, jak se žilo v minulosti a naopak i ony se rozpovídaly o sobě, o tom jak tráví volný čas, zda pomáhají doma a představily své záliby, kterým se věnují.

Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, přineslo vzájemné obohacení a přispělo k bližším vztahům dvou od sebe věkově vzdálenějších generací. Pro žáky to byla zkušenost, že laskavost je příjemná nejen pro příjemce, ale také možná i ve větší míře pro toho, kdo ji koná.

                                                                                         Mgr. Petra Šípková 

[Not a valid template]