Recitační soutěž žáků 2. stupně

První březnový pátek se vybraní žáci 6. až 9. třídy společně sešli, aby poměřili své síly v recitaci poezie. Hodnotil se celkový přednes, schopnost vystupovat před publikem, výslovnost a připravený mluvený projev.

Přednášely se básnické texty slavných autorů mimo jiné J. Seiferta, J.V. Sládka, K. H. Máchy, J. Nerudy, Z. Svěráka, E. Frynty, F. Šrámka, K. Kryla a dalších.

Všem zúčastněným žákům patří velká gratulace nejen za snahu naučit se zpaměti něco navíc, ale i za odvahu vystoupit na veřejnosti. Gratulujeme!

Mgr. Aneta Moravcová

1 místo: Vojta Petrů (9. třída)
báseň: K. Kryl – Vánoční

2. místo: Karolína Přichystalová (6. třída)
báseň: Z. Svěrák – Koloběžka

3. místo: Matěj Kašpar (7. třída)
báseň: J. Neruda – Romance o Karlu IV.

Čestná uznání:

Roman Heger (7. třída)
Michal Střecha (9. třída)
Tereza Čermáková (9. třída)