Zdravohrátky

Ve středu 22.11. se 4 žáci devátého ročníku zúčastnili „Zdravohrátek“ na SZŠ ve Svitavách. Seznámili se zde se studijními obory vyučovanými na zdejší škole – praktická sestra a masér ve zdravotnictví. Celkem žáci ve skupinách navštívili 6 stanovišť. Část praktických ukázek probíhala také ve Svitavské nemocnici.

Na jednotlivých stanovištích získávali nové informace a také si prověřili svoje znalosti ze školy i praktické dovednosti – poznávali části lidského těla, určovali krevní skupinu, prakticky si vyzkoušeli obvazovou techniku, resuscitaci zraněného a naučili se postup přivolání záchranky. Záchranka byla na výjezdu, takže si nemohli bohužel prohlédnout sanitku. Zajímavé bylo i představení oboru masér ve zdravotnictví.

Získané informace během této akce si na závěr prověřili ve vědomostní soutěži.

Zdravohrátky také pomohly v rozhodování zájemců o studium těchto zdravotnických oborů. 

                                                                                                       Mgr. Jana Teplá