Zápis do 1. třídy ZŠ Brněnec

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se uskutečnil v ZŠ Brněnec zápis do 1. třídy. Rodiče s budoucími školáky přicházeli v průběhu celého dne. Předškolní chlapci a děvčata čekali plni nadšení i obav, jak se jim připravené úkoly podaří splnit. 

Děti si vyzkoušely lavici pro prvňáčky a snažily se soustředit na jednotlivá stanoviště, kde prokazovaly svoje znalosti a dovednosti. Paní učitelky se společně s dětmi věnovaly jednotlivým bodům zápisu tak, aby žáčci bezpečně zvládli úspěšný start školní docházky. 

Co by měl předškolák znát? Své jméno, věk, bydliště, barvy a tvary, počítat do 5. Důležité je i sluchové rozlišování hlásek na začátku a konci slova, prostorová orientace ( vpravo, vlevo, nahoře, dole ). Děti také prokázaly školní zralost kresbou obrázku, u které se dbalo na správné držení tužky. Po celou dobu zápisu jsme si všímali správné výslovnosti. Děti své snažení zakončily přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Zavázat tkaničku u boty se některým dětem podařilo, tuto činnost je třeba trénovat. Potěšily znalosti navíc, například znalost písmenek.

Pohodová návštěva školy byla zpestřena dárky za odměnu, razítky s pochvalou, pamětními listy. Radost měli budoucí prvňáčci také ze zdařilých výrobků od kamarádů ze školní družiny, z kroužku Šikovné ruce a žáků 8. třídy. Na závěr bylo s rodiči jednotlivých dětí individuálně probráno, v čem je dítě šikovné a na čem je naopak potřeba pracovat.

Děvčata 9. ročníku se dětem věnovala při práci na interaktivní tabuli a zasloužila si rovněž velkou pochvalu. 

Zápis přišla navštívit také paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Věra Vaňousová a paní učitelka Mgr. Lenka Karlíková.

ZŠ Brněnec se moc těší na všechny prvňáčky 1. září 2019.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Ludmila Dobešová, Mgr. Jana Teplá