Výuka na dálku, 4. třída, 23.3.2020

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz, 774 643 840

Matematika

Opakování, pracovní list:

 • do pracovního listu můžete psát a počítat – úkoly 1 – 5 a pracovní list uložit a poté odeslat na emailovou adresu: reditelna@zsbrnenec.cz nebo si list vytiskněte a doplňte

Na papír:

 • matematika II, strana 53, cvičení 5 – výpočet a odpověď, cvičení 10.

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Učebnice str. 54/18 – na fólii nebo s rodiči ústně
 2.  Přečíst stranu v učebnici – str. 55

PÍSEMNÁ ČÁST: do zvláštního sešitu!!! (z učebnice českého jazyka)

 1. Uč. 54/16
 2. Uč. 54/17 – napsat diktát s rodiči nebo s někým, kdo Vám nadiktuje text, poté kontrola
 3. Na dvě části
 4. Do ČJ Š – zapsat Rozlišujte (uč. Str. 54) + naučit
 5. Uč. 55/1 – vypsat pouze podstatná jména rodu mužského a určit pád + číslo
 6. Uč. 55/2 – vypsat pouze podstatná jména rodu mužského a určit životnost
 7. Do ČJ Š – vyskloňovat vzor PÁN
 8. Uč. 56/3  

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z čítanky str. 92-94 + zodpovězte si otázky ze stran 92-94 ústně

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Přečíst z čítanky str. 97 + napsat do sešitu čtení – název, autor, otázky + odpovědi

VLASTIVĚDA

!!!Všechny úkoly a zápisy, které Vám zašlu do Vlastivědy pište klasicky do sešitu Vlastivědy, děkuji!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Opakujte si pohoří a hory ČR z mapy ze sešitu

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyznačte si v sešitě na mapě s pohořím nížiny zelenou barvou + popište – podle mapy v učebnici str. 24
 2. Do sešitu z učebnice str. 27/1., 2., 3., 4. otázka + napsat odpovědi
 3. Pracovní listy – vytisknout + vyplnit
 4. Do sešitu Vlastivědy zápis:

VODSTVO ČR

 • Vodu v krajině dělíme :
 • Povrchová – na povrchu země (potoky, řeky,….)
 • Podpovrchová – pod povrchem země (půdní voda, podzemní voda

VODNÍ TOKY – řeky a potoky

 • Řeka začíná jako pramen =) teče jako potok =) přibírá z levé i pravé strany levé a pravé přítoky =) rozšiřuje se v řeku =) vlévá se do jiné řeky nebo ústí do moře
 • Místo, kde se řeky spojují = soutok
 • ZJISTĚTE A POPIŠTE, JAK URČÍME LEVÝ A PRAVÝ BŘEH ŘEKY!!! (nápověda: učebnice str. 28)
 • Pod tento zápis si nakreslete schéma Voda v krajině (uč. Str. 28) + Tok řeky od pramene (učebnice str. 28)

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z učebnice strana 42-44

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Přírodovědy si napište zápis:

SAVCI

 • rodí živá mláďata
 • mláďata sají mateřské mléko
 • dýchají plícemi
 • člověk je také savec
 • mezi savce patří: DOPIŠ CO NEJVÍCE SAVCŮ, KTERÉ ZNÁŠ!!!
 • tělo živočichů se skládá z různých orgánů
 • každý živý jedinec = organismus
 • Nakresli si hned pod zápis vnitřní ústrojí kočky – učebnice strana 66
 • Do sešitu pod obrázek odpovědět na otázky z učebnice str. 43/8, 9, 12, 13

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

 • tento týden procvičování lekce 13
 • učebnice str. 28 : Článek ze cvičení 1 jsme ve škole četli. Několikrát si ho přečtěte nahlas a přeložte. Napište nová slovíčka do slovníčku. Výslovnost v závorkách vám teď napíši českými písmeny, správnou výslovnost dopilujeme, až se setkáme. crayon (krájn), gold (gould), silver silvr, nejasné r),chalk (čók), know (nou), think(sink, s jazyk mezi zuby)
 • cvičení 2:Výslovnost stejná jak ve cv. 1. Překlad: Kolik pastelek je v krabici? Je tam…… 21….. There are…. se používá v množném čísle
 • otázku tvoříme obrácením slovosledu: Are there…? Is there..?
 • v pracovním sešitě zkus vyplnit str. 28

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Milí žáci,

opakujte si učivo lekce 9 – 13, po návratu do školy bude velká písemná práce. Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si dle potřeby zkrátí i zadávané úkoly do AJ. Pokud nebudete některému slovíčku rozumět, vyhledejte si jej ve slovníku, popřípadě na google překladači. Následovně si jej přepište do svého slovníčku Vocabulary.

I nadále si opakujte i písničku Time to play.

Také vám doporučuji aplikace pro procvičování AJ, které jsou zdarma ke stažení v Google store na vašich mobilních telefonech. Netravte na nich ale příliš času J!

Aplikace: boom cards, angličtina pro děti, Fun Easy Learn – zdařilá aplikace, pěkná grafika, můžete zde psát v AJ, poslouchat, přiřazovat slova, doplňovat i cvičit výslovnost

Translate it and draw the monster:

(nemusíte překlad psát, pouze překreslit)

(Nejprve si příšerku nakresli cvičně, pak ji překresli na velký papír, který si nalep do sešitu)

Hi children! My name is Helena and I am a monster. My colour is green. I am a girl. I have got a big head, short wide neck. I have got 4 brown eyes on the left and 4 brown eyes on the right on the face. I have got long green nose and big red mouth.

I have got six green ears (three on the left and three on the right). I have got two long arms with big hands.

I have got got five fingers on each hand. I am wearing pink short skirt. I like skirts very much.

I am wearing white shirt. It is my favourite shirt. I have got five legs. I have got five shoes. One shoe is brown, one is orange, one is red, one is yellow.

I have got brown hair. I am wearing a tail with pink ribbon.

Přelož do sešitu následující věty:

1) Já jsem hodný žák / žákyně.
2) Oni jsou velcí přátelé.
3) Ty jsi velmi rychlý.
4) On je pomalý.
5) Ona je nemocná.
6) To je dvoupatrový autobus.
7) To je velký a těžký dort.
8) Banán je levný.
9) Ona je smutná.
10) My jsme na lodi.
11) To je snadné.
12) Hrnek je velký a těžký.
13) Film je napínavý.
14) Kniha je drahá.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit.

Můj e-mail: ivana.seidlova@seznam.cz a telefon: 792 368 996, mám i Messenger.