Výuka na dálku, 2. třída, 14.4.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

ČJ – PS str. 16
       PS malý str. 26(cv. 2 ústně, další doplnit)

M –  PS str. 27,28,29
         PZ 3 str. 3

PÍSANKA – str.18,19

Prv – PS str.58,59

Přeji všem dětem i jejich rodinám krásné Velikonoce!