Výtvarná soutěž POKOS

Krajské vojenské velitelství Pardubice pořádalo v letošním roce pilotní projekt výtvarné soutěže určené pro žáky 2. stupně základních škol. Tématem soutěže byla Příprava občanů k obraně státu. Soutěž se konala v měsíci dubnu. Naši školu reprezentovaly Sabina Kubešová a Karolína Kalasová z osmého ročníku a Natálie Houdková z deváté třídy. Děvčatům se jejich práce velice vydařily.

Do soutěže bylo zasláno celkem 150 obrázků a oceněny byly první tři místa. Obrázek Sabiny Kubešové z 8.třídy se umístil na 3. místě 🙂 Slavnostní předání cen prvním třem nejlepším výtvarníkům se konalo v pátek 10. června 2022 v Turistickém informačním centru Pardubice.

Zajímavé ceny za Pardubický kraj předával Vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. et Bc. Milan Novák, za přítomnosti ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovníka Petra Holého. Původně měli výherci svoje odměny převzít přímo z rukou hejtmana Pardubického kraje pana JUDR. Martina Netolického, Ph.D. Jmenovaný se však z důvodu pracovní vytíženosti nemohl zúčastnit.

Práce všech tří dívek naší školy zaslouží velký obdiv. Žákyním gratulujeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Ing. Ivana Seidlová