Výlet do Želivska

Poslední den před vysvědčením jsme si ve 4. třídě zpříjemnili výletem do Želivska na statek pana a paní Hájkových. Děti měly možnost podívat se na zvířátka zblízka a také poznat, kolik práce péče o ně obnáší. Všichni, kteří měli zájem, se svezli na koni, vyhřebelcovali si poníka, pohladili  krávu či jehňátko. Místo svačiny jsme si opekli párky a spokojeni a především plni krásných zážitků jsme se vraceli do školy a poté domů. Velice děkujeme Terezčiným rodičům za ochotu nám tyto pěkné zážitky poskytnout a také za trpělivost s námi.

Moc děkujeme!

Děti ze 4. třídy a třídní učitelka N. Rybová