Výlet do Boskovic

V úterý, 6. června, se druhý a třetí ročník naší školy vydal na školní výlet. Navštívili jsme nedaleké, ale malebné město Boskovice. Pro mnohé výletníky byla dobrodružná již cesta, protože jsme jeli vlakem. Po příjezdu byl naším prvním cílem krásný Boskovický zámek. Zde nás vřele přivítaly a provedly dvě komtesy v dobových kostýmech. Vyprávění o historii zámku bylo opravdu zajímavé a často i zábavné. Asi nejvíce jsme se nasmáli u “zrcadla krásy”, o němž se říká, že kdo se do něj podívá a co nejvíce se usměje, zkrásní. Tak uvidíme, po prázdninách, zda se jedná o pověru nebo to opravdu bude fungovat. Po prohlídce vnitřních prostor zámku naše kroky vedly do zámecké zahrady, kde na nás čekali rytíři. Ti pro nás měli připraveny různé dobové soutěže a každý žáček si také zkusil vystřelit z opravdového luku nebo z kuše.

Po chutné svačince, kterou jsme spořádali na zámeckém nádvoří, jsme se vydali do nedalekého muzea. Zde jsme společně s paní průvodkyní pokračovali v naší cestě za poznáváním historie města. Procházka židovskou čtvrtí byla moc zajímavá a všichni jsme se dozvěděli spoustu nového. Děti byly zvídavé a neustále kladly otázky. Ty se týkaly jak života obyčejných židovských lidí, tak i jejich kultury a zvyků. Příjemnou prohlídku jsme zakončili v synagoze, která děti nadchla zejména svojí výzdobou na stěnách. Po skončení prohlídky jsme dojedli poslední zásoby jídla, které jsme měli připraveno v batůžcích. Sladkou tečkou byla pro některé zmrzlina, pro jiné zase ledová tříšť. Čas uplynul jako voda a my jsme se vydali zpět na vlakové nádraží. Příjemně unavení jsme vystoupili v Moravské Chrastové na nádraží, kde už na výletníky čekali jejich milovaní rodiče. Odtud se všichni ubírali k domovům a po cestě byly slyšet střípky zážitků, které děti začerstva sdělovaly rodičům, aby náhodou na některý z nich nezapomněly.

[Not a valid template]