VELIKONOČNÍ VÝZVA 2021

Že je omezené cestování i v rámci ČR? To vůbec nevadí. Žáci 3. – 5. ročníku, kteří již mají angličtinu jako povinný předmět, si o letošních Velikonocích udělali výlet do Británie u sebe doma.

Inspirovali se velikonočními zvyky v anglicky mluvících zemích a vydali se na lov velikonočních vajíček, tedy Easter egg hunt. Děti, stejně jako jejich vrstevníci v zahraničí, hledaly vajíčka a sladkosti, které byly poschovávané v bytě nebo na zahradě. Do aktivity se zapojily celé rodiny, což nám udělalo obzvlášť radost.

Děkujeme rodičům a všem, kteří dětem pomohli se výzvy zúčastnit. Žáci tak mohli zakusit něco z kultury anglicky mluvícího světa, o kterém se zatím učí jen ve školních lavicích. Navíc strávili pěkné chvíle se svými sourozenci a ostatními členy rodiny, což je, nejen v tuto dobu, veliký přínos pro všechny.

Marie Trundová a Ivana Seidlová, vyučující angličtiny