Sběr papíru

Od 7.10. – 11.10.20192019 proběhne sběr papíru. Zvážený a zapsaný papír v žákovské knížce dávejte do kontejneru, který bude umístěn za školou v Moravské Chrastové a odvezen 11.10.2019 v odpoledních hodinách.

Nejlepší třídy a sběrači budou odměněni.

Za papír děkujeme

Milena Kutláková