Mladí přírodovědci

V pondělí 26. 9. 2022 se vydalo 12 nadšených přírodovědců z 9. třídy na Gymnázium v Jevíčku, kde se tento den konala přírodovědná soutěž.

Naši školu reprezentovaly 4 tříčlenné týmy, které plnily celou řadu rozmanitých úkolů.

V první (teoretické) části na ně čekaly 3 „přírodovědné pohádky“ zaměřené převážně na přírodopis, chemii a ekologii, které měly za úkol prověřit nejen jejich znalosti, ale i schopnosti pracovat s textem a hledaní souvislostí.

Ve druhé (praktické) části měly za úkol poznávat např. listnaté a jehličnaté stromy, dvouděložné rostliny, chemické prvky a látky pomocí čichu a hmatu, kosti, vycpané exponáty ptáků, nerosty a horniny, laboratorní nádobí a mnoho dalšího.

Naši žáci si vedli velmi dobře, a tak ve velké konkurenci 26 týmů obsadili 6.,7. a 14. místo, za což si určitě zaslouží velkou pochvalu.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a věříme, že i v příštím školním roce se tato soutěž opět uskuteční. 

Poděkování si bezesporu zaslouží i organizační tým celé soutěže nejen za její přípravu, ale i za milou a přátelskou atmosféru, která nás provázela celým soutěžním dopolednem.

Mgr. Adéla Linhartová