Matematická soutěž Matýsek pro 4. a 5. ročník

I v letošním roce se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili oblastní korespondenční soutěže Matýsek. V jednotlivých kolech plní zadané úkoly, kde musí použít logické myšlení a matematické úkony. Mají za sebou již 2 kola a jejich umístění je výborné.

Žák 4. ročníku Libor Oujezdský má prozatímně plný počet bodů, tj. 50. Kryštof Blinka s 37,5 body, Adéla Kašparová s 37 body, Patrik Vlček s 36 body a Veronika Taberyová s 32,5 body se pohybují v 1. polovině úspěšných řešitelů. Pěkného výsledku dosáhly i Michaela Knötigová a Vendula Mušzyňská s 29,5 body.

Držíme jim pěsti i do 3. kola a přejeme hodně matematických úspěchů.

Mgr. Lenka Kašparová