Květinový den v obou budovách školy

Ve středu 29. září, proběhl již 25. ročník sbírky Českého dne proti rakovině. 

Vybrané peníze z letošní sbírky poputují na pomoc lidem s rakovinou prostaty,
močového měchýře a nádorovým onemocněním ledvin. 
Místní skauti – bývalí i současní žáci navštívili i naši školu s prosbou o finanční pomoc.

Žáci i zaměstnanci školy se do této smysluplné akce velice rádi zapojili. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc :-)!
Pokud se chcete také zapojit, je to možné i prostřednictvím dárcovské SMS, popřípadě přímo na účet.
Více informací naleznete na tomto odkazu:
https://www.cdpr.cz/letosni-sbirka/                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Ivana Seidlová