Hvězdárna a planetárium Brno – 4. třída

Žáci čtvrté třídy oslavili Den Země ( svátek naší modré planety ) exkurzí do Hvězdárny a planetária v Brně.

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme se vydali autobusem do Brna, kde jsme vystoupali za větrného počasí na Kraví horu. Zde jsme nejdříve navštívili Vědeckou stezku, která je instalována v přilehlém parku. Pobyt venku nám zpestřila řada volně přístupných, hravých experimentů z fyziky a astronomie. Například planetární auto, astronomický dalekohled, meteostanice,  spektroskop, kaleidoskop, polární dalekohled, gravitační siloměr, zvukovod, 3D skener, krasohled, planetární váhy. Potom jsme se přesunuli do budovy hvězdárny a ve foyer si vybalili svačiny. Čekání na představení Země v pohybu jsme si zpříjemnili prohlídkou plakátů o vesmíru a nákupem suvenýrů v astro-obchůdku.

Pořad pro 4. třídu ZŠ Země v pohybu se zabýval těmito klíčovými tématy: změny počasí, orientace na hvězdné obloze, střídání ročních období, délka dne a noci, koloběh uhlíku. Délka představení v sále digitária byla 50 minut. Prozkoumali jsme zemské klima – komplikovaný systém ovlivňující všechny živé organismy. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. V části vedené moderátorem jsme si ukázali základní pohyby naší planety: střídání dne a noci, ročních období. Vysvětlili jsme si, proč Měsíc mění fáze. Podívali jsme se na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž je Země v pohybu. Zkusili jsme odhadnout budoucnost našeho domova, jediné ve vesmíru známé obydlené planety. V představení Země v pohybu jsme se názorně seznámili i s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou. Pořad Země v pohybu pochází z dílny společnosti Spitz a s úspěchem se promítá ve více než stovce digitálních planetárií celého světa.

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně se vydařila, moc se nám zde líbilo. Poděkování patří ČSAD Tišnov s. r. o, panu řidiči Josefu Kozelkovi za klidnou a bezpečnou jízdu autobusem.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá