Družba Brno – Brněnec

Když se sejdou kamarádky paní učitelky, hovor se často stáčí ke školním záležitostem. Nejenže si popisují své každodenní radosti i starosti, ale společně přemýšlí, jak svým svěřencům výuku zpestřit.  Přesně k tomu došlo i u nás a napadl nás zajímavý projekt, který spočívá v navázání kontaktu mezi městskou a vesnickou školou. Konkrétně se jedná o spolupráci mezi Anglickou základní školou z Mendlova náměstí a Základní školou Brněnec. Pracovní název projektu zní Družba Brno – Brněnec.

V úterý 18. června se brněnské děti vydaly vlakem na výlet na návštěvu do Brněnce, kde pro ně byly připravené seznamovací a sportovní hry. O týden později se děti z Brněnce vydaly do Brna a společně jsme navštívili místní zoologickou zahradu. Součástí vzájemných návštěv byla i prohlídka škol. Děti nejvíce komentovaly velikost škol, vybavení nebo okolí.

Obě akce byly krásné, podařilo se nám navázat přátelské vztahy. Těšíme se na spolupráci v dalším ročníku, která bude směřována ke vzájemné korespondenci.

Mgr. Ludmila Dobešová (ZŠ Brněnec), Mgr. Eva Kalinová (Anglická základní škola)