Dobrovolnický projekt 72 hodin

V minulém týdnu se žáci 6. ročníku zúčastnili dobrovolnického projektu s názvem 72 hodin. Cílem projektu je ukázat žákům, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí.

V rámci projektu jsme uklízeli okolí školy, hrabali jsme starou trávu a listí a sbírali jsme kaštany, které předáme myslivcům. Kaštany budou v zimě využity jako potrava pro lesní zvěř.

Žáci se při společné práci učí spolupracovat a více vnímat svět kolem sebe. Při práci na projektu dochází k posílení vzájemných vztahů. Děti se mimo jiné učí smysluplně trávit svůj volný čas.

Za svoji snahu jsme získali drobné odměny a certifikát.                                                                                                                                                         Ing. Ivana Seidlová