28. 3. 2022 – Den učitelů v domě přírody Moravského krasu

Učitelé ZŠ Brněnec přijali pozvání na Den učitelů do Moravského krasu, kde bylo připraveno příjemné odpoledne.

Seznámili jsme se s nabídkou a malou ukázkou přírodovědných programů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které probíhají  v Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně u Blanska a v jeho okolí. 

Prohlédli jsme si expozice, zajímavosti, řadu výukových materiálů, které souvisely s přírodou, s jeskyněmi, životem netopýrů, životem lidí v Moravském krasu. Mimo jiné nás zaujala cesta vzniku chlebové placky, od namletí obilí až po samotné upečení v hliněné peci. Odhalili jsme příběh vápence z Moravského krasu, navštívili jsme dílnu, kde si žáci mohou vytvořit unikátní exponát z kamene, který si sami pod odborným vedením najdou, po rozříznutí naleští a odnesou domů. 

13. června se mohou děti z 1. 2. a 3. třídy těšit na školní výlet do Moravského krasu na komentovanou procházku a na návštěvu Punkevních jeskyní s plavbou na lodičkách.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lenka Karlíková, Ing. Ivana Seidlová