Zápis do 1. třídy

Dne 18. 4. 2023 proběhl na naší škole ZŠ Brněnec zápis do 1. třídy, který proběhl pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Karlíkové a Mgr. Lucie Dosedělové.

Nedočkaví předškoláci v doprovodu rodičů přicházeli již před začátkem samotného zápisu, protože se této mimořádné události nemohli dočkat. S radostí nám předvedli všechny své znalosti a dovednosti, které by měl zvládnout každý budoucí školák. Na deseti stanovištích plnili úkoly, kde za správné zvládnutí získali razítko. Prověřovaly jsme, zda budoucí školáci znají základní informace jako své jméno, věk, bydliště, zda mají početní představivost do pěti, umí barvy a geometrické tvary, zvládají plnit jednoduché pokyny. Zaměřovaly jsme se také na správnou výslovnost. Poslední stanoviště bylo doplňující, kde mohly děti předvést znalost navíc – čtení písmen. Zde se jim trpělivě věnovaly žákyně z deváté třídy. Na závěr nám předškoláci přednesli připravené básně či zazpívali písničku. 

Za splnění všech úkolů následovala odměna v podobě drobných dárečků a výrobků žáků naší školy.

Po celou dobu zápisu sledovala šikovnost dětí paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová a další paní učitelky naší školy. Své žáčky z mateřských školek přišly podpořit i jejich paní ředitelky  – Tereza Fialová a Jarmila Homolková.

Děti odcházely s úsměvem a pro všechny to byl příjemný den. Na budoucí prvňáčky se všichni už moc těšíme.

                                                                                                    Mgr. Lenka Karlíková