Zápis dětí do první třídy 2021/2023

V úterý 5. dubna 2022 proběhl v budově ZŠ Brněnec zápis do první třídy. 

Zkušené paní učitelky ověřovaly úroveň rozvoje předškoláků v různých oblastech: matematické představivosti, řeči, zrakovém a sluchovém vnímání, prostorové orientaci, grafomotorice, správném držení tužky a koncentraci pozornosti. Každé dítě má tyto složky odlišné. Zařadili jsme také prvky sebehodnocení, kdy děti posuzovaly, jak se u zápisu cítí. 

Rodiče u zápisu viděli, kterou dovednost by měli posilovat, aby dítě bylo ve škole úspěšné, aby se rádo vzdělávalo. Vzdělání je jedním z předpokladů spokojenosti a všichni si přejeme, aby naše děti byly spokojené a prožívaly pocity štěstí. 

U zápisu pomáhala děvčata z 9. třídy, na stanovišti s dětmi stavěla panáčka z geometrických tvarů a pod jejich dohledem děti plnily jeden z úkolů stříhání nůžkami. 

Zápis také navštívily paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, výchovná poradkyně Mgr. Šárka Dirrová, ředitelka MŠ M. Chrastová Tereza Fialová, ředitelka MŠ U dvou sluníček Jarmila Homolková. 

Děti byly šikovné, atmosféra příjemná.

V novém školním roce se moc těšíme na všechny prvňáčky!

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lenka Karlíková