Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září 2017. ZŠ Brněnec uvítala v 1. třídě 19 žáků. Po úvodním přivítání si děti v doprovodu paní vychovatelky Rybové prohlédly školu a školní družinu. S rodiči proběhla první třídní schůzka. Rodiče byli seznámeni s tím, co budou děti do školy potřebovat, s organizací školního roku a se vším, co ke škole patří. S malými školáky a rodiči se přišla přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová a také zástupkyně Obce Brněnec, paní místostarostka Eva Kozáková.

Děkujeme Pardubickému kraji, Ovoci do škol a vydavatelství CN INVEST ( dětské časopisy Sluníčko, Mateřídouška ) za pěkné dárečky pro prvňáčky.

Našim novým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, úspěšný start a klidný průběh celého školního roku.

 Mgr. Drahomíra Blažková

[Not a valid template]