Výukový program o ptactvu

Ve čtvrtek, 30. března se žáci od první až po devátou třídu vypravili na fotbalové hřiště do Březové nad Svitavou, aby se zúčastnili výukového programu o dravých ptácích a sovách, který pořádala nevýznamnější česká záchranná stanice Seiferos.  V Březové na děti čekalo několik desítek ptáků, kteří byli představeni odborníky ze Seiferosu prostřednictvím poutavých a mnohdy vtipných příběhů vztahujících se ke konkrétním jedincům. Žáci měli možnost si jednotlivé dravce dobře prohlédnout a některé i pohladit. Vyvrcholením programu byly ukázky jejich letových a lovících  dovedností. Některým chlapcům a dívkám byla odměnou za správně zodpovězené otázky možnost nechat si na ruce přistát vybraného dravce, což se pro ně bezpochyby stalo zážitkem na celý život. Po skončení programu se všichni plni spokojeně vrátili krásnou rašící jarní přírodou zpátky do školních lavic.

                                                                                                                      Mgr. Ivana Kvapilová