Výuka na dálku, 4. třída, od 1.3.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace v pondělí – pozastaveny. On – line výuka beze změn. Úkoly posílejte na můj e – mail. 

 • Číst knížku + Čtenářský deník
 • Sebehodnocení – pracovní list
 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – uč. tabulka str. 56
 • Čj D – písemně 58/11, 59/15
  Čj – pracovní listy, koncovky podstatných jmen
 • M – Písemné násobení dvojciferným činitelem
  M D – písemně 37/17, 22
  M – pracovní sešit 1. díl – odevzdat, až se vrátíme do školy
  Matýsek – 3. kolo
 • Vl uč. 6, 7 + zápis
  b) Mladší doba kamenná – doba prvních zemědělců
  – pole, vznik vykácením a vypalováním pralesů
  – obdělávání polí, setí a sklízení obilí
  – nářadí ze dřeva, z kamene
  – chov domácích zvířat ( mléko, vlna, maso )
  – první zemědělci se objevili na našem území kolem roku 5 000 před naším letopočtem
  – keramika, první nádoby z hlíny + obrázek
  2) Doba bronzová
  – zpracování kovů, slévání, první rozšířená slitina – bronz
  – vyrábění nástrojů, zbraní, šperků + obrázek
  3) Doba železná
  – osvědčilo se železo
  – kolem roku 400 př. n. l. přicházejí na naše území Keltové
 • Př – uč. str. 42 – 44
  Pole – ekosystém uměle vytvořený člověkem
  Rostliny
  Obilniny – plody ( obilky ), obilky ( zrna ) uloženy v klasech
  žně – sklizeň obilí ( kombajny ), obilí se skladuje v silech
  pšenice setá – mouka, pečivo ( chléb, rohlíky, buchty )
  žito seté – tmavá mouka ( chléb )
  ječmen obecný – použití k výrobě piva, kroupy, krmivo pro hospodářská zvířata
  oves setý – ovesné vločky, krmivo
  kukuřice setá – popcorn, krmivo  + obrázek
  Okopaniny
  lilek brambor – podzemní hlízy ( brambory ), z hlíz se vyrábí škrob, líh
  řepa cukrovka – kořen ( bulva ), výroba cukru
  řepa krmná – bulva, krmivo hosp. zvířat + obrázek

Dobrovolný úkol

Hasičská zbrojnice – obrázek
Dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu ( výrobky z papíru )
Turistická výzva – akce pozastavena
Literární soutěž ČEŠTINA 21. STOLETÍ – nová slova, nové výrazy

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci.

Buďte zdraví a mějte se hezky.

Mgr. Drahomíra Blažková