Výuka na dálku, 4. třída

Vážení rodiče, milí čtvrťáci, posílám informace.

Aj 8 – 8, 45 h. on – line výuka, kontrola úkolu z prezentace.

Další etapa otevírání 1. stupně ZŠ.

  1. třída – výuka podle rozvrhu, napíšeme si diktát Čj 32/5. Přineste sešity ČjD, MD, dárečky, obrázky pro zdravotníky ( dobrovolný úkol ) + foto z vyrábění prosím poslat na můj e – mail do 30. 11. 

Výuka bude probíhat v rouškách.

Výuka bude z důvodu opatření COVID 19 dle provozních podmínek zkracována o 5 – 15 minut, postupný odchod na oběd. 

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci.

Mgr. Drahomíra Blažková