Výuka na dálku, 4. třída, 9.11. – 13.11.2020

Dobrý den děti, posílám práci na doma. 

 • Sběr papíru je prodloužen do nedělního večera. Prosím nahlásit odevzdané kg, děkuji. Vyhodnocení jarního sběru papíru proběhne hned po návratu do škol.
 • Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30
 • možnost přinést dárečky (výrobky, obrázky pro zdravotníky), dobroty pro zvířata (Záchranná stanice Vendolí), sešity, Matýska – 1. kolo
 • Chválím všechny šikovné čtvrťáky za pěknou domácí práci a za posílání úkolů na můj e – mail 🙂 Výborně!!!
 • V úterý 10. 11. se uvidíme online. Vyzkoušíme si, jak se nám bude online pracovat. V Čj budeme pracovat v uč. str. 31, folie, v M – prac. sešitě si zkontrolujeme str. 13, Vl – uč. + sešit. Nachystej si pomůcky, penál, sešity, učebnice, folii, pravítko.
 • Čítanka – Mezi podzimem a zimou, 56 – 59, čtení s porozuměním
  sešit Čtení – Mezi podzimem a zimou, str. 55, Smutný čmelák, přepis
 • ČJ – uč. 31/1 do Čj Š – Vyjmenovaná slova po V – Pamatuj. Rozlišujte : výška ( vysoko ) – vížka ( malá věž)
  ČJ D – 31/3
 • M – uč. 37, 38 – folie
  MD – uč. 38/28 – poslední 2 sloupečky + Zk
  6 740 – 5 000 = 1 740 Zk: 1 740 + 5 000 = 6 740
  uč. 38/29 – poslední 4 př. + Zk
  MG – rýsování rovnoběžek – 39/1, 2, 3, 4
  M – prac. sešit 14
 • Vl – uč. 20, 21, 23, 24, zápis do sešitu
  Orientace v krajině
  směrová růžice – nalepit p. list
  Určování světových stran v přírodě – kompas, buzola. Skládají se ze směrové růžice a magnetické střelky. Magnetická střelka ukazuje vždy k severu.
  Stanoviště – místo, ze kterého pozorujeme krajinu kolem nás.
  Povrch ČR
  Povrch krajiny – nalepit p. list
  Povrch ČR – nalepit p. list
 • Př – uč. 19, 20, zápis do sešitu
  Obratlovci
  Ryby – žijí ve vodě, dýchají žábrami, tělo mají většinou pokryté šupinami, mají ploutve
  kapr obecný, pstruh potoční, štika obecná
  + obrázek
  Obojživelníci – žijí ve vodě i na souši, mají vlhkou pokožku, z vajíček se ve vodě líhnou larvy – pulci, pulci  dýchají žábrami, dospělci plícemi
  ropucha obecná, skokan zelený, mlok skvrnitý
  + obrázek
  Listopadová výzva – Kolik toho stihneš za listopad? prac. list       

Děkuji rodičům a prarodičům za spolupráci.

Mgr. Drahomíra Blažková