Výuka na dálku, 2. třída, 9.11. – 13.11.2020

2. TŘÍDA – Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

NOVÉ UČIVO – 9. 11.2020

Vážení rodiče, 
jelikož není pravděpodobné, že se s Vašimi dětmi v nejbližších dnech osobně setkám ve škole, bude vhodné distanční vzdělávání obohatit o online výuku Podrobný návod  k instalaci aplikace MICROSOFT TEAMS jsem zaslala na váš email. Pokud někomu nepřišlo, dejte mi prosím vědět.
Prvotní zkouška připojení proběhne v pondělí v 10.30 hod. Ve čtvrtek 12. 11. proběhne naše první vyučovací hodina online. Začneme v 10. 00 hod. Hodina bude rozdělena do dvou bloků po 20 minutách bez přestávky. Budeme mít ČJ a M.
Od dalšího týdne pak bude výuka probíhat v úterý a čtvrtek od 10. 00 hod. Vždy ČJ a M po dvaceti minutách. Prvouka bude jednou za dva týdny dle domluvy. (Upozornění – v úterý 17. 11. je STÁTNÍ SVÁTEK, výuka online odpadá, ve středu 18. 11. v 10. 00 hod. bude Prv.)
Učivo pro distanční výuku bude i nadále vkládáno na stránky školy. Už nyní vím, že všichni žáci se výuky online nebudou moci zúčastnit, proto budou mít přehled probíraného učiva zde k dispozici. Budou si doplňovat průběžně učivo tak, jako to dělali doposud. Je nutné, aby žáci dbali pokynů. Pokud bude v zadaném učivu napsáno, že vyplníme při výuce online, nebudou vyplňovat předem. Některé učivo, například psaní, budou žáci i nadále vypracovávat samostatně doma. Nyní bude výuka kombinovaná – část samostatná domácí práce, část vyplníme společně během online výuky.

Milí žáci,
již v pondělí se těším, že se uvidíme alespoň přes počítačové monitory. Učivo z minulého týdne jste všichni zvládli výborně. Obzvlášť vaše písanky stojí za pochvalu. Zasílám učivo nové. Nyní budete dělat něco samostatně a něco budeme dělat společně. 

 • ČESKÝ JAZYK
  – tento týden začínáme nové učivo – VÝZNAM SLOV – SLOVA SOUZNAČNÁ  ( SYNONYMA)
  – UČEBNICE – str. 38, cv. 1, 2 ústně
  PS – str. 25, výuka online, uděláme celou stránku společně
  PRACOVNÍ LISTY – doma samostatně
  PÍSANKA – str. 29, 30 – doma samostatně
  NUTNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ!
 • MATEMATIKA
  – dokončení PS 4/B
  SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ, prověření, jak jsi zvládl probrané učivo
  str. 26, cv. 1, 2, 6, 8, 9 – výuka online, uděláme společně
  3, 4, 5, 7 – doma samostatně
  – PRACOVNÍ LIST – přiložen, vypočítej sloupeček 73, 74 – doma samostatně
 • PRVOUKA              –
  – UČEBNICE – str. 13, přečíst kapitolu VÝZNAM LESA
  PS . str. 20 ( nedělej – úkol v modrém rámečku a společný úkol dole)
  – vše doma samostatně

Učivo vypracujte do konce týdne. Odevzdejte v pátek 13. 11. v budově školy ZŠ Brněnec. Budu přítomna v čase 11. 00 – 13.00 hod. 

Přineste ke kontrole:

 • ČESKÝ JAZYK –  PRACOVNÍ SEŠIT
 • MATEMATIKU – PRACOVNÍ LIST, PRACOVNÍ SEŠIT
 • PRVOUKU – PRACOVNÍ SEŠIT

SBĚR PAPÍRU – prodlouženo do 9. 11. dopoledne, nejlepší z vás čekají pěkné odměny
                           – prosím napište mi SMS s informací, kolik kg papíru jste odevzdali

STÁLE MŮŽETE NOSIT POTRAVINY A VĚCI PRO ZVÍŘATA ZE ZELENÉHO VENDOLÍ ( v souvislosti s akcí DEN LASKAVOSTI).

Lenka Karlíková – třídní učitelka