Výuka na dálku, 2. třída, 30.3.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

ČJ – PS str. 14
         PS malý str.22, cv.4 d
         uč. str. 77, cv.5 – na papír(schovat do fólie)

 M – PS str.23, 24
        PZ 2 str. 18
        prosím trénovat násobky č. 2 a 3 a násobilku č. 2 a 3 zpaměti

Prv – str.54, 55