Výuka na dálku, 2. třída, 2.11. – 6.11.2020

Milí žáci,

věřila jsem, že se tento týden již uvidíme. Bohužel to není možné, takže to musíme zvládnout ještě  tímto způsobem. Musím však celou třídu pochválit, protože při kontrole zadané práce zjišťuji, že vše výborně zvládáte. Jistě si velkou pochvalu zaslouží i rodiče, kteří na vás při školní práci pečlivě dohlížejí.

Zkontrolované učivo z minulého týdne  a nové pracovní listy si prosím vyzvedněte v pondělí 2.11. v čase od 11.00 – 14.00 hod. Pokud tento čas nebude někomu vyhovovat, prosím ozvěte se. Domluvíme se na úterý.

ČESKÝ JAZYK

– tento týden se i nadále věnuj procvičování druhů vět
– vyber si k ústnímu procvičení libovolná cvičení z UČEBNICE- str. 23, 24, 26, 28
do sešitu školního ( s myškou) opiš cvičení 1, strana 30, učebnice, každou větu napiš na nový řádek a za větu napiš druh věty

PS – tento týden do PS nic nepíšeme

PRACOVNÍ LISTY – na procvičení abecedy a druhů vět přiloženy

PÍSANKA
 – str. 27, 28

NUTNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ!

MATEMATIKA 
– blížíme se ke konci PS 4/B, jste šikulky, vše dobře zvládáte, už výborně počítáte s přechodem přes desítku a ani slovní úlohy nejsou problém
– vypracujte str. 25 a 27
– vynechané souhrnné opakování si necháme na příští týden
– PRACOVNÍ LIST – přiložen, vypočítej sloupeček 71, 72

PRVOUKA
-UČEBNICE – minulý týden jste si měli přečíst kapitolu HOUBY na str. 12, do sešitu prvouky si napiš datum, nadpis HOUBY a namaluj jednu houbu jedlou a jednu jedovatou
PS – str. 17, vystřihni karty s obrázky lesních rostlin a hub, s pomocí učebnice je pojmenuj, rozděl do skupin, podle toho, kam patří
       – nalep na list papíru a vlož do sešitu prvouky, můžeš nalepit i přímo do sešitu
       – str. 19, vyplnit

Učivo vypracujte do konce týdne. Odevzdejte v pátek 6. 11. v budově školy ZŠ Brněnec. Budu přítomna v čase 10. 00 – 13.00 hod. 

Přineste ke kontrole – ČESKÝ JAZYK –  PRACOVNÍ LISTY, PÍSANKU, ŠKOLNÍ SEŠIT
                                        – MATEMATIKU – PRACOVNÍ LIST, PRACOVNÍ SEŠIT
                                        – PRVOUKU – PRACOVNÍ SEŠIT, ŠKOLNÍ SEŠIT

Od 2.11. do 6.11. bude probíhat sběr papíru. Prosím všechny žáky, kteří mají doma papír do sběru, aby ho nosili do kontejneru v Moravské Chrastové k ČSAD. 

Už se moc těším, až se všichni setkáme v naší třídě.

Lenka Karlíková – třídní učitelka