Výuka na dálku, 2. třída, 19.10. – 23.10.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

– procvičuj druhy vět
– vyber si k procvičení libovolná cvičení z učebnice až po stranu 32.

PS – procvičování druhů vět až po str. 22
      – NOVÉ UČIVO – HRANICE SLOV VE VĚTĚ
      – str. 23, 24

PÍSANKA
 – pokračuj, napiš další dvě stránky

MATEMATIKA 
– procvičuj sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, slovní úlohy až po str. 23
– GEOMETRIE – str. 24

PRVOUKA 
– UČEBNICE – STROMY A ROSTLINY V LESE, prohlédnout obrázky a přečíst
                        – nové učivo -HOUBY – str. 12, přečíst
PS –  PODZIMNÍ RYBNÍK , str. 15
       -ROSTLINY A HOUBY V LESE, str. 16

Učivo vypracujte do konce týdne. Odevzdejte v pátek 23.10. během dopoledne v budově školy ZŠ Brněnec. Nejpozději však do 13.00 hod. 

Přineste ke kontrole – ČESKÝ JAZYK –  PS, PÍSANKU
                                        – MATEMATIKU – PS
                                        – PRVOUKU – PS

V týdnu od 26. 10 – do 1. 11. jsou vyhlášeny PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Úkoly na tento týden žáci mít nebudou.

Děkuji za spolupráci

Lenka Karlíková