Výuka na dálku, 1. třída, 23.3.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

 • SLABIKÁŘ – procvičování hlásky a písmene B, b
 • nové písmeno Č, č
 • str. 61 – 62
 • PS K SLABIKÁŘI – str. 34 -35
 • PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní, str. 20 – 22

MATEMATIKA

 • UČEBNICE 3. DÍL – nové učivo – VZTAHY – o několik více, o několik méně
 • str. 21 – 23
 • počítej názorně – nakresli, modeluj, používej k počítání těstoviny, fazole…
 • PZ1 – procvičování učiva
 • vypočítej vše po sloupeček č. 48

PRVOUKA

 • pozoruj změnu stromů a keřů na jaře
 • str. 49, téma – STROMY A KEŘE NA JAŘE
 • vystřihni kartičky v bočním sloupci a sestav obrázek rostliny
 • nakresli, co se ti líbí na jarní přírodě

Děkuji všem rodičům za spolupráci.