Školní družina

Od 31.5. – 18.6. 2021 byla vedena ve školní družině odborná praxe praktikantky – E. Řezníkové, P. Černé, A. Juránkové ze SPgš Boskovice.

Po celé tři týdny absolventky samostatně vedly zájmové aktivity, bez problémů navázaly s žáky kontakt, získaly si jejich důvěru a lásku. Aktivně se zapojily do volnočasových aktivit, kde si osvojily klíčové kompetence zaměřené na vzdělání žáků školního věku.

Děti ze školní družiny si praktikantky velice oblíbily a bez problémů navázaly kamarádský vztah.

Vedoucí vychovatelka Milena Kutláková