PUTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍDY PO ,,MATCE MĚST”

Žáci 5. třídy se dne 12.4.2019 vypravili na dobrodružnou exkurzi s názvem ,,Putování po Matce měst”. Již z názvu je samozřejmé, kam jsme se s dětmi vydali – ano, je to tak, do našeho hlavního města, do Prahy.Na toto putování jsme se s dětmi poctivě připravili ve vyučovacích hodinách v rámci Českého jazyka – čtení, kdy jsme si s žáky přečetli známé i někomu neznámé pověsti o Praze a předem si v hodině Matematiky vypracovali matematický pracovní list, který nám velmi podrobně v číslech ukázal celou naši dobrodružnou cestu po poznávání naše hlavního města.

            Velmi časně ráno jsme s dětmi nastoupili na rychlík, který nás odvezl přímo do Prahy na hlavní nádraží. Metrem jsme se dopravili na zastávku Malostranskou, odkud jsme pokračovali po Starých zámeckých schodech na jedno z nejvýznamnějších míst Prahy – na Pražský hrad. Po velmi důkladné kontrole od policistů jsme došli do prostoru Pražského hradu, kde se nachází i chrám sv. Víta, který jsme si prohlédli i zevnitř. Uvnitř chrámu jsme mohli vidět hrobku českých králů a také Svatováclavskou kapli, kde jsou uložené korunovační klenoty. Po shlédnutí tohoto skvostu jsme se přesídlili do Vladislavského sálu, kde se ve středověku konaly rytířské turnaje.

            Poté se čas velmi rychle blížil k poledni a my jsme se museli přemístit na hradní nádvoří, kterému se říká Čestný dvůr. Na tomto nádvoří se koná přesně v tento čas slavnostní výměna posádky Hradní stráže, kterou jsme po celou dobu bedlivě sledovali. Po skončení slavnostní výměny stráží jsme se procházkou přemístili do Zlaté uličky, kde jsme viděli krásné malé domky, ve kterých dříve bydleli zlatníci a hradní posádka, potom chudina, různí podivíni, kartářky a spisovatelé, jako například Jaroslav Seifert. Poté jsme šli společně nakouknout do Daliborky, kde byl vězněn šlechtic Dalibor z Kozojed. Z Hradu jsme se vydali po Královské cestě přes Malou stranu na Karlův most.

            Další zastávka na našem dobrodružném putování Prahou bylo Staroměstské náměstí. Na Staroměstské radnici hodiny právě odbíjely jednu hodinu odpoledne. Děti shlédly během chvilky 12 apoštolů, kostlivce, který tahal za zvonek a který se jim líbil asi nejvíce, také pozorovaly lakomce a marnivce a celé toto představení nám ukončilo zakokrhání kohouta.

            Poslední čtvrtí, kterou jsme navštívili bylo Nové Město. Pozorovali jsme a všímali si rozdílů, kterými se tato městská část lišila od těch předchozích. Došli jsme až na Václavské náměstí a ukončili tam i své putování, a to u sochy sv. Václava. Zde se dětem po náročném dnu, plném poznávání, rozzářily jejich oči, ale nebyly to pohledy na sochu sv. Václava, byly to natěšené pohledy na restauraci KFC, kde jsme se zaslouženě odměnili. 🙂 🙂 🙂

Denisa Báčová