Projektový den: DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY

Na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová se uskutečnil dne 26.4.2019 projektový den: Den bezpečnosti a cyklistiky pro žáky 1.- 6. ročníku. Byl připraven společně s Policií ČR Svitavy, Celní správou Svitavy, Hasičským záchranným sborem Svitavy, Zdravotnickou záchrannou službou Svitavy, pprap. Václavem Hofírkem a  paní ředitelkou ZŠ Lenkou Kašparovou. Byl to již 15. ročník konání této akce.

Firma SILK – PROGRESS, s.r.o. poskytla asfaltovou plochu, kde celá akce mohla zdárně proběhnout.

Žáci plnili na stanovištích za dohledu učitelů a policejních  příslušníků zadané úkoly: poznávání značek, znalost  důležitých telefonních čísel, rozlišování správných a nesprávných dopravních situací. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování správných pravidel na kruhovém objezdu. Za zvládnutí  jednotlivých disciplín získávali body a byli odměněni až do desátého místa. Úplně každý z účastníků obdržel ceny a odměny, které byly zajištěny od místních a svitavských sponzorů.

Během  přestávek mezi jednotlivými disciplinami si žáci mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru Svitavy,  policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby, vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky.

Tento den přispěl   k ověření   a   zvládnutí  teoretických i praktických  dovedností   žáků  z  oblasti   bezpečnosti a   dodržování  pravidel silničního  provozu.

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a žákům 9. třídy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu tohoto zážitkového dne.

                                      Mgr. Lenka Kašparová 
ředitelka Základní školy Brněnec