PROGRAMOVÁNÍ HROU

Naše škola se zúčastnila rozvojové aktivity pořádané pracovní skupinou Polytechnika. Tato aktivita je vytvořena na podporu nadaných dětí a žáků v rámci čtyřletého projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy. Žáci dostávají ojedinělou možnost rozvoje a získání dovedností, které úspěšně uplatní v dalším životě. Projekt má působnost v celém regionu “Svitavsko” a z každé školy je vybrán jeden žák z I. stupně.

Do tohoto projektu byla vybrána z naší školy žákyně 5. ročníku Vendula Mušzyňská, a to konkrétně do aktivity ,,Programování hrou”. Žákyně se seznámí se zajímavým programovacím prostředím. Sama si navrhne svůj svět, vytvoří postavy a stanoví herní pravidla. Hravou formou se naučí používat základní programátorské kroky. Během roku si vytvoří vlastní počítačovou hru.

Přejeme Vendulce mnoho nových poznatků a zajímavých zkušeností.

[Not a valid template]