Předávání cen vítězům podzimního WocaBee šampionátu 2021

Poslední hodina angličtiny před pololetními prázdninami se ve čtvrté třídě nesla ve slavnostním duchu. 

Žáci, kteří uspěli v soutěži ověřující znalost slovní zásoby s názvem WocaBee šampionát byli odměněni sladkými cenami, hlavolamy a diplomem. Děti v hodině navštívila i paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová, aby jim pogratulovala.

Angličtináři ze 4. třídy získali krásné 3. místo v okrese Svitavy. Navázali tak na svůj úspěch z minulého roku. Největší zásluhu na pěkném výsledku měli: Žanetka Charousová, Milda Rykr, Matýsek Valehrach a Honzík Kaderka.

Ing. Ivana Seidlová