Pasování na čtenáře

V pátek 8. 6. 2018 se v Místní knihovně v Brněnci – Moravské Chrastové uskutečnilo slavnostní pasování na čtenáře.

V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka knihovnu navštívilo 19 děvčat a chlapců z 1. třídy ZŠ Brněnec.

Za přítomnosti paní ředitelky ZŠ Brněnec Mgr. Lenky Kašparové, paní knihovnice Mgr. Moniky Lžičařové a paní knihovnice Zdeny Ivanovové i pana fotografa Martina Záruby zdárně proběhla čtenářská zkouška. Všechny děti si postupně vylosovaly básničku, kterou nahlas přečetly. Následoval slib čtenářů do rukou rytíře Michala Ježe. Malí žáčci potom poklekli a byli rytířem slavnostně pasováni na čtenáře poklepáním meče. Děti dostaly na památku knížku Bráchova bota i fotografii z akce, za což patří velké poděkování ředitelství ZŠ Brněnec, Knihovně Svitavy a Knihovně Brněnec.
Knížka Bráchova bota vypráví příběh o rodině a sourozencích. Popletený pavouk Jeroným pobaví nejen děti, ale také rodiče. Knížka vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je to neprodejná publikace určená pro první čtení, vydaná pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu ve školním roce 2017/2018.

Po skončení obřadu jsme využili prostor pro recitaci básně Měsíce i pro přednes veršované pohádky Červená Karkulka. Zahráli jsme si společně hru Abeceda a prohlíželi si dětské knihy. Seznámili jsme se také s projektem Čtení pomáhá.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Známe všechna písmena, umíme číst, prázdniny mohou začít! Ahoj první třído! Těšíme se nejen na pohodové letní volno, ale i na dobrodružství s knížkami.

Mgr. Drahomíra Blažková

[Not a valid template]