Návštěva přehlídky středních škol ve Svitavách

Ve čtvrtek 20. října jsme se s žáky devátého ročníku vydali na přehlídku SŠ do Svitav. V areálu multifunkčního centra Fabrika mělo své stánky několik desítek škol především z okresu Svitavy, ale byly tu i zástupci ze vzdálenějšího okolí. Žáci tak mohli během krátké doby získat informace o příjímacím řízení i studiu přímo od pedagogů a studentů daných škol, vyzvednout si jejich informační letáky a prodiskutovat vše i se svými spolužáky. Někteří se na burzu škol vrátili ještě odpoledne s rodiči. Přehlídka byla interaktivní, většina stanovišť nabízela ukázky činností studentů daných oborů, které si často mohli vyzkoušet i návštěvníci.

Ohlasy od žáků z devítky zaznívají velmi kladné. Kromě informací ze škol, o kterých už uvažovali dříve, „objevili“ někteří z nich i školy nové. Mají tedy nad čím přemýšlet, než se rozhodnou, kam přihlášku ke studiu podat. Přejme jim, ať je jejich volba správná.

Marie Trundová