NAKRESLI ZVÍŘE VE ZNAKU – HERALDICKÁ ZVÍŘATA OČIMA DĚTÍ

Každý rok děti z hnutí Na vlastních nohou – Stonožka kreslí krásné obrázky. Připojili jsme se i my! Tématem pro rok 2019 byla Heraldická zvířata. Jsou to zvířata, která najdeme nejen ve státních znacích, ale také třeba v erbech panovníků, ve znacích měst, krajů a oblastí různých míst světa. V erbech a znacích se objevují nejen lvi a orli, ale překvapivě i mnohá exotická zvířata, tygři, hroši, sloni, kondoři, krokodýli, antilopy, hadi…

Ze zaslaných obrázků bude uspořádána v Galerii Gočárovy domy ZOO Praha velká výstava. Zajímavá výstava bude přístupná návštěvníkům ZOO Praha od 26. 10. 2019 do 31. 3. 2020.

Děvčata ze 3. třídy ZŠ Brněnec, Sofinka Langerová, Anička Opršalová a Nelinka Valterová, získala za své výtvarné práce pamětní list.

Srdečně gratulujeme!

Mgr. Drahomíra Blažková