Dny obce Brněnec a den otevřených dveří na základní škole

V sobotu 1. září jsme si připomněli 80. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Moravská Chrastová se vrátila do roku 1938 a okolí Lidového domu se proměnilo v nelítostné bojiště. I přes nepříznivé počasí, které celý sobotní den panovalo, se Dny obce Brněnec vydařily. Oslavy vyvrcholily v areálu “Pod komínem”, kde večer vystoupila mimo jiné česká poprocková zpěvačka Ilona Csáková a hudební skupina Mirai.

Mgr. Aneta Moravcová

Začátek nového školního roku 2018/2019 si žáci ZŠ Brněnec 4. září zpestřili zhlédnutím Výstav v Lidovém domě, jež byly součástí akce Dny obce Brněnec. Obecní slavnosti se

konaly u příležitosti 80. výročí osvobození obce Československou armádou od německých ordnerů, 25 let firmy SILK PROGRES, spol. s. r. o. a 165 let výroby hedvábí v obci. 

V malém sále Lidového domu nás přivítal pan Karel Černý a pan Miroslav Blaška. Provedli nás první částí pečlivě připravené expozice se zajímavým obsahem. 

První část expozice

Historické fotografie s komentářem k událostem v obci Brněnec r. 1938

Výstava dobové vojenské výstroje a výzbroje z r. 1938

Výstava modelů letadel, lodí a ponorek KMP Brněnec

Naše obec ve fotografii 2014 – 2018

Prezentace místních spolků s řadou přehledných archivních dokumentů, fotografií, korespondence, modelů, plakátů, diplomů, čestných uznání, pohárů i kronik z období od založení spolků až po současné dění. 

Spolky v obci Brněnec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec

Sbor dobrovolných hasičů Brněnec

Klub plastikového modelářství Brněnec

Divadelní spolek Eduarda Vojana Brněnec

Svaz skautů a skautek středisko Bios Brněnec

TJ Jiskra Brněnec

Turistický oddíl Jiskra Brněnec

Druhá část expozice se nacházela ve velkém sále Lidového domu. S obrovským zaujetím pro umění a krásy kamenů se nám věnoval pan Jiří Prudil. Moc se nám líbila vzácná sbírka polodrahokamů a Osvědčení o rýžování zlata ve Zlatých horách.              

Druhá část expozice

Výstava obrazů pana Libora Částka z Půlpecna

Výstava plastik uměleckého kováře pana Radomíra Bárty ze Sebranic

Sbírka kamenů a minerálů z Brněnce a okolí – pan Jiří Prudil z Brněnce

Výstava obrazů s přírodními motivy – krajiny, stromy, květiny – pan Jiří Prudil z Brněnce

Výstava abstraktních obrazů, geometrických obrazů pana Jiřího Prudila z Brněnce

Přehled knih, atlasů s tématikou hornin a minerálů – pan Jiří Prudil z Brněnce

Absolvovali jsme zdařilou výstavu, která se pokusila zmapovat pestrou činnost, dění v obci a také jsme si připomenuli historii obce Brněnec.

Děkujeme všem, kteří přispěli zajímavými pracemi, předměty a dokumenty. Poděkování patří též organizátorům podílejícím se na přípravě výstav. 

Všechny přítomné děti si odnesly z Lidového domu dojem, že spolky i umění milující lidé dělají svou práci opravdu dobře. 

Mgr. Drahomíra Blažková

[Not a valid template]