Zápis do 1. třídy

Dne 5. dubna 2018 proběhl v ZŠ Brněnec zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavili chlapci a děvčata z Brněnce, Moravské Chrastové, Rozhraní, Želivska, Študlova, Bělé nad Svitavou a Chrastavce. Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Například znalost jména, věku a bydliště, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu věcí do 5. Zaměřili jsme se i na správnou výslovnost, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova. Praktické dovednosti, jako prostorová orientace, držení tužky, zavázání tkaničky, byly také na dobré úrovni. Děti zvládly nahlas zarecitovat básničku, nebo zazpívat oblíbenou písničku. Je chvályhodné, že řada dětí pozná písmenka.

Co se týká výslovnosti, v letošním roce se děti ve srovnání s minulými lety mírně zlepšily. Za splnění úkolu získávaly razítka s pochvalou. Budoucí prvňáčci si také vyzkoušeli pod vedením děvčat z 9. ročníku práci na interaktivní tabuli. Po zásluze si každý předškolák odnesl domů záznamový list s razítky, pamětní list k zápisu, drobné dárky od šikovných kamarádů z prvního a druhého stupně i ze školní družiny. 

V průběhu zápisu navštívila budoucí žáčky také paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová a paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Věra Vaňousová.

Na budoucí prvňáčky se opět těšíme v naší škole na začátku školního roku 2018/2019 a přejeme jim úspěšný start školní docházky. 

Kolektiv pedagogů Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá, Mgr. Ludmila Slezáková

 

[Not a valid template]