Výuka na dálku, 4. třída, 4.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, v tomto týdnu budeme opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do zvláštního sešitu: učebnice  strana 62/6 diktát
 2. Do zvláštního sešitu: učebnice strana 62/7
 3. Do zvláštního sešitu: učebnice strana 62/8
 4. Do zvláštního sešitu: učebnice strana 63/3
 5. Do zvláštního sešitu: učebnice strana 64/5

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

Vypracuj pracovní list a pošli mi zpět 🙂

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pomáhejte i nadále mamince a tatínkovi na zahrádce 🙂 ale nejen na zahrádce, ale maminka určitě potřebuje pomoc s běžnými domácími pracemi 🙂 tatínek zase připravit dříví na další rok 🙂 a jelikož jsem také maminka, ocením každou ruku navíc…….pomáhejte si doma navzájem 🙂

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Zajděte se projít do lesa, rozhlížejte se kolem sebe, klidně si foťte, co Vás v lese zaujalo, co se Vám líbilo, co jste v lese našli, v lese je opravdu krásně 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Po procházce v lese, vyplňte pracovní list a odešlete mi zpět 🙂

VLASTIVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v uč. Str. 34-35

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Napište si zápis do sešitu Přírodovědy:

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŮDA

 • Zdroj obživy obyvatel Země
 • Vznikla zvětráváním a rozpadem hornin (působením hornin, teploty vzduchu)
 • Nejúrodnější část půdy = HUMUS – vznikla ze zbytků těl rostlin a živočichů

Druhy půd podle velikosti zrn:

 1. Jílovitá –  těžká, dobře drží pohromadě
 2. Hlinitá – středně velká zrna, nejúrodnější
 3. Písčitá – sypká

Typy půd:

 1. Orná – pěstování hospodářských rostlin (pole, vinice, sady)
 2. Pastviny – chov hospodářských zvířat (louky)

Rostlinná výroba – CO TO JE? VYSVĚTLI

Živočišná výroba – CO TO JE? VYSVĚTLI

JAKÉ ROSTLINY PĚSTUJETE DOMA?? Písemně odpověz do sešitu 🙂

Anglický jazyk 4.třída, Mgr. Alena Nováková,alena.novakova.sy@tiscali.cz

 L 15, str. 32 učebnice – překlad:  Na lavici jsou 3 počítače. A na podlaze jsou 2 roboti. Vidíš? Kdo jsou? Holka robot je Roby. 
Klik robot je Rob. Robyny vlasy jsou dlouhé a červené. Robovy vlasy jsou krátké a modré.
Všimni si Rob´s hair is…. ( není are, protože hair má tvar jednotného čísla bez s).

Umí používat počítače? Umí mluvit anglicky nebo česky?
Roby neumí používat počítač.
Ona umí na klávesnici, ale neumí s myší.
Ona umí mluvit anglicky, ale neumí mluvit česky.
Rob umí používat počítač.
On umí na klávesnici a umí používat myš také.
On umí mluvit anglicky a jeho čeština je dobrá také.

výslovnost: can ( ken)  ale  can´t (kánt)
Zapiš do sešitu – otázka a odpověď: Is there…?             
Yes, there is.     Ano, je.  (jednotné číslo)
No, there isn´t.  Ne, není.
Are there…?              Yes, there are Ano, jsou. (množné číslo)
No, there aren´t. Ne, nejsou.

Vyplň si pracovní sešit str. 32.

Posílám odkaz na 2 videa a postup jejich nastavení.

                 www.jazyky-online.info     

Toto je odkaz na zábavná videa v angličtině i se zvukem.

Píši postup:         
 1. Tento odkaz dej do vyhledávače.
Dál klikej na:  2. Anglický jazyk, angličtina pro děti.
3. It´s Fun to Read. Je zábava číst.
All about me.              Vše o mně.
Who am I?                  Kdo jsem?
My hair is like this.       Moje vlasy vypadají takto.
My face looks like this. Můj obličej vypadá takto.
I dress like this.           Oblékám se takto.
This is me. Come on! Let´s go!       Toto si zkus přeložit sám.

Like  – má 2 významy: 1. mít rád (učili jsme se)
                                  2. jako (ve smyslu srovnání) –  Je použito v tomto článku.

Nezapomeňte si pustit i mikrofonek. Pokud jste vše zvládli, pusťte si za odměnu Music – hudbu vrácením zpátky do menu. W.A.Mozart.  

Píši překlad:       Klikni na poslech hrající hudby.
Mozart psal, když mu bylo jen 8 let.
Sonáta pro flétnu a piano.

Napište mi všichni alespoň stručně, jak se vám daří. Potřebuji zpětnou vazbu. 

Anglický jazyk – 4. třída, Ing. Ivana Seidlová

– přepište si do slovníčku následující věty:

AJ výslovnost ČJ
Run round the room Ran raund d rům. Běhej po místnosti.
Is there a cat in the pisture? Is dér a ket in the pikčr? Je na obrázku kočka?
Are there cats in the picture? Ár dér kets in d pikčr? Jsou na obrázku kočky?

Vzpomeňte si na vazbu there is/there are, kterou používáme, když někde něco je.

Do školního sešitu napište:

There is – question (otázka)

Tady je myš. There is a mouse.

Otázky tvoříme změnou slovosledu.

Je tady myš? Is there a mouse? (Yes, there is./No, there aren´t.)

učebnice, str. 33:

– cvičení 3 – přečtěte si

– cvičení 4 – přečtete si otázky a podle obrázku na straně 32 odpovídejte, odpovědi napište do školního

   sešitu. Otázky přepisovat nemusíte, pouze 1)… 2)…

– pracovní sešit, str. 32 – cvičení 3

– procvičujte si slovíčka, zejména 15. lekce na WocaBee

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Příspěvek byl publikován v rubrice 4. třída a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.