Výuka na dálku, 4. třída, 11.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, v tomto týdnu budeme stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vypracujte přiložené pracovní listy a odešlete mi zpět 🙂
 2. Také přikládám inspiraci na diktáty, napište si alespoň jedenkrát týdně a zašlete mi zpět 🙂

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si strany 62 – 666

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vytvoř si zápis do sešitu přírodovědy:

LESNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Lýkožrout smrkový

 • Živí se na lesních stromech – vyžírá pod kůrou stromů chodbičky, nebezpečný hmyz pro les, způsobují velké škody, stromy uschnou
 • Býložravý živočich – VYSVĚTLI
 • Rychle se rozmnožují
 • JAK SE MU LIDOVĚ ŘÍKÁ???
 • NAKRESLI – CHODBIČKY I LÝKOŽROUTA

Bekyně mniška

 • býložravý živočich – VYSVĚTLI
 • je to motýl
 • v lese škodí její larvy – JAK ŠKODÍ???
 • NAKRESLI

Mravenec lesní

 • Nejčastější živočich v lese
 • Vytvářejí mraveniště – obrovský počet jedinců
 • JAK PŘEŽÍVAJÍ ZIMU??
 • Mají silná kusadla
 • ČÍM SE ŽIVÍ?
 • JAK POMÁHAJÍ LESU???
 • NAKRESLI

Hmyzožraví živočichové v lese

 • VYPIŠ HMYZOŽRAVÉ ŽIVOČICHY V LESE A DVA SI NAKRESLI 🙂

VLASTIVĚDA

Každý školní rok v květnu byl naší školou konaný Den bezpečnosti a cyklistiky, kde jsme si opakovali bezpečnou jízdu na kole, důležitá telefonní čísla, dopravní značky a různé situace na pozemní komunikaci, proto tento týden máte malinko změnu a posílám Vám pracovní listy JSEM DOBRÝ CYKLISTA. A příští rok mi vše ukážete prakticky 🙂

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Dokončení lekce 15: 
Napiš si do sešitu časování slovesa can  – moci, umět 
I can(ken) – já mohu, umím     
we can – my můžeme,umíme
you can – ty můžeš, umíš   
you can – vy můžete, umíte 
he can – on může, umí     
they can – oni mohou, umí                                                                                         she can – ona může, umí                                                                                         
it can – ono může, umí

Zápor!  I can´t (kánt)     Já nemohu, neumím.  
Otázka! Can you..? Můžeš? Umíš?
Can she..?  Ona může, Umí?                                                                                      Can they.?  Oni mohou? Umí?

Rozkazovací způsob: Walk! Jdi!                                                                               Stand up! Postav se! 
Turn right! Odboč vpravo!

Přítomný čas, který probíhá právě teď:
I am walking.  – Já pravě jdu.                                                                                   
I´m standing.  – Já právě stojím.                                                                           
I´m turning right. Já právě odbočuji vpravo.

Přečti si říkanku ve cvičení 6. Všude se vyslovuje nejasné r, jen Rudy je r s českou výslovností.

Výslovnost nových slov: run (ran) běžet, round (raund) kolem, room(rům) místnost.

Doplň pracovní sešit str. 33.

Prohlédni si 2 videa, posílám znovu stejný odkaz:   www.jazyky-online.info  Angličtina pro děti – Learn to Read –
1. v pravém sloupci- Earth day, earth – zeměkoule, cans – plechovky, mess-nepořádek                                                                                                                
2.  v prostředním sloupci- Pete´s  Sheep – see- vidět                                      
he sees (3.osoba v přítomném čase) on vidí, 2krát ee výslovnost í

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

14. 5. si na WocaBee napíšete malý test – lekce 15 (pouze moje skupina), ať vidím, jak vám to hezky jde. Nebudu jej známkovat !

Do školního sešitu, si z učebnice (str. 33 – cvičení 5), opište žlutou tabulku s nadpisem:

Can – moci, umět

Tuto tabulku se učte!

– pracovní sešit, str. 32 – cvičení 4

– procvičujte si slovíčka, zejména 15. lekce na WocaBee

– bonus pro dobrovolníky – učebnice, str. 33, cvičení 6 – pokuste se říkat jazykolam o robotovi.

Nejdříve pomalu a postupně zvyšujte rychlost. Jestli chcete, můžete mi napsat jak vám to šlo.

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Příspěvek byl publikován v rubrice 4. třída a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.