Výuka na dálku, 1. třída, 9.11. – 13.11.2020 – Online výuka – úterý a čtvrtek

UČIVO PRO SKUPINU, KTERÁ MÁ ONLINE VÝUKU V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK

(Vašík Jachan, Kristýnka Komanová, Adámek Žižka, Kubíček Zedek, Anička Filová, Štěpánek Ondráček, Matěj Trofim, Nikolka Jonáková, Kačka Čuhelová, Janička Krochin, Martinka Zezulová)

______________________________________________________________________

Pondělí 9.11.  – samostatná domácí práce

 1. Prvouce udělejte s dětmi strany 10, 11, 12, 13, 14.
 2. Matematice udělejte stranu 21 – psát číslici 5 (pozor na velikost bříška, nesmí být velké, ale zároveň s čárkou 5 )
  Pište číslice, doplňujte číselné řady a porovnávejte čísla <, >, = .
 3. Procvičujte na těchto webech sčítání a odčítání do 5: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html
  https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/kocici-pocitani/priklady1.htm
  https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/procvic_poctydo5_3.htm

______________________________________________________________________

ÚTERÝ 10.11.online vysílání

 1. Na online vysílání budeme dělat v Živé abecedě stranu 28, 29 (ne všechna cvičení, zbytek si děti dodělají po hodině).
 2. Matematice stranu 22 (začneme sčítání do 5, ne všechna cvičení, zbytek si děti dodělají po hodině).

______________________________________________________________________

STŘEDA 11.11.samostatná domácí práce

 1. V Živé abecedě strany 30, 31 (videa v google classroom) – trénovat číst slabiky s hláskou S a všemi ostatními hláskami (M, L). Zde je už opravdu důležitý trénink. Jak často budou děti číst, tím rychleji si zapamatují všechna písmenka a nebudou se jim plést.
 2. Matematice strana 23(první tři cvičení na odčítání v oboru do 5 – motorky, auta, kosi, rybičky, číselné osy a dominové karty).
  (Nedělat prosím celé – zbytek si doděláme na online výuce ve čtvrtek.)           

______________________________________________________________________

ČTVRTEK 12.11.online vysílání

 1. Na online vysílání budeme dělat znova v Živé abecedě stranu 28 (znova číst písmena), stranu 31 (číst slabiky ve stromkách) – přezkoušení čtení.
  Potom probereme stranu 32, 33 (ne všechna cvičení, zbytek si děti dodělají po hodině).
 2. Matematice doděláme stranu 23.
 3. Po hodině přečíst v Živé abecedě stranu 34.

______________________________________________________________________

 1. PÁTEK 13.11.Na pátek už učivo nebude, v pátek od 8.00 si vyberu všechny pracovní sešity a dětem dám na pátek a víkend čtení slabik na pracovním listě. Vracet pracovní sešity budu v pondělí 16.11. od 8.00.
  (Kdo potřebuje později odpoledne, spojí se s paní učitelkou Vrobelovou.)
 2. Na pondělní a úterní online výuku (16.11. a 17.11.) děti nebudou pracovat s učebnicemi, ale pracovními listy, které dostanou tento pátek. (Nedělat prosím doma, uděláme společně).

Moje první psaní – číslice 4 a 5.