Výuka na dálku, 1. třída, 15.6.2020

Mgr. Lenka Karlíková

– poslední zadané učivo
– vypracuj do 25. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – opakování a procvičování čtení slov složitější stavby
                      – čtení delších textů
                      – zvyšování plynulosti čtení
                     – prvky výrazného čtení
                      – str. 100, 101, 102, 103, 104
                      – každý den přečti jednu stranu
                      – v posledním týdnu šk. roku si vybírej texty ke čtení dle vlastní volby
                      – učivo probráno, již pouze procvičuj

PS K SLABIKÁŘI – str. 63, seznámení s posledními písmeny Q, W, X
                                – předchozí chybějící strany nevyplňuj
                                – str. 64, křížovka pouze pro zájemce
                               – přinést do školy k odevzdání

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 22, 23, 24, 25, 26, 27
                     – psaní slov s ď, ť, ň, slova s dě, tě, ně, slova s di, dy, ti, ty, ni, ny
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát
                     – písanku si ponecháš a o prázdninách můžeš doplňovat chybějící strany, pokud budeš chtít

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 21, 22, 23, 24, 25
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20   
                               – GEOMETRIE – narýsuj podle pravítka čtverce, obdélníky, trojúhelníky 
                               – vyplněné přineseš ke kontrole dne 25. 6.

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 64
         – můžeš si ponechat doma na prázdniny k procvičování

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – Ája jde do divadla
                                                                     – Ája mezi kamarády
            – str. 64, 65
            – přinést 25.6. do školy

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

Dne 25. 6. 2020 (čtvrtek) v 7.30 – 8.00 hod. nebo 11. 30 – 12. 30 hod. proběhne předání vysvědčení žákům, kteří se vzdělávají na dálku.

 Přinést:
– igelitovou tašku na výkresy
– ŽK, podepsaná od rodičů na poslední straně
– učebnici MATEMATIKY 4/A
– pracovní učebnici PRVOUKY
– PS K SLABIKÁŘI

Odnést:
– kufřík, přezůvky, výkresy

29. 6. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. třída a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.