Školní poradenské pracoviště

Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP:

Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

b) zlepšení sociálního klimatu školy

c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní     činnosti

d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

i) poskytování základních služeb kariérového poradenství

j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně,
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Mgr. Helena Peterková
školní metodik prevence,
helenapeterkova@gmail.com, tel. 731 008 457

Mgr. Eva Švancarová
pedagog pro I. stupeň

Školské poradenské centrum bude mít v menu svoji kolonku ŠPP, kde bude předávány veškeré důležité informace týkající se jeho činnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.