O krůček dál v poznávání okolního světa

Chemické bádání deváťáků a osmáků přijely podpořit svou road show studentky Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích se svým učitelem.

Efektní chemické pokusy zaměřily na poznávání vlastností látek pro člověka životně důležitých jako je např. vzduch nebo voda. Měli jsme tedy možnost sledovat, co vše je možné provádět s dusíkem, zopakovali jsme si způsoby výroby kyslíku, ale i oxidu uhličitého, objevovali jsme vlastnosti peroxidu vodíku.

Zabrousili jsme společně také do oblasti organické chemie a kromě acetylenu používaného při svařování, nám dívky vyrobily také neviditelný inkoust nebo falešnou krvavou ránu.

Na této show byli přítomni také sedmáci, kteří se na hodiny chemie teprve těší.  Určitě i pro ně to byla zajímavá podívaná, která jim pootevřela vrátka do zatím neznámé vědní oblasti.

Mgr. Šárka Dirrová