Prevence – užitečné odkazy

Prevence – užitečné odkazy

PREVENCE ŠIKANY

  www.sikana.org

 • sdružení, které se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci
  tohoto závažného celospolečenského problému

 http://www.minimalizacesikany.cz/

 • komplexní program pro školy, který školám pomáhá snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi

www.sikana.cz

 • občanské sdružení proti šikaně

BEZPEČNÝ INTERNET, BEZPEČÍ NA INTERNETU

 https://www.e-bezpeci.cz/

 • celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu

www.bezpecnyinternet.cz

 • projekt zaměřený na rizika používání internetu a na způsoby, jak se jim úspěšně bránit

www.saferinternet.cz

 • užitečné informace pro uživatele internetu

www.internethelpline.cz

 • pomoc dětským obětem internetové kriminality

www.horkalinka.cz

 •  komplexní poradenství při problémech v online světě

PREVENCE KOUŘENÍ

www.stopkoureni.cz

 •  online poradna a pomoc při odvykání kouření 

Národní linka pro odvykání kouření

 •  národní linka pro odvykání kouření

                                                                             

PREVENCE ZÁVISLOSTI NA DROGÁCH

http://www.odrogach.cz/rodice/prevence-v-rodine

 • prevence užívání návykových látek

www.drogy-info.cz

 •  národní linka pro odvykání nelegálních drog

www.drogy.net

 • portál o drogách, alkoholu, nikotinu a jiných závislostech

www.odrogach.cz

 • portál pro učitele

PREVENCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU

http://adiktologie.cz/

 • centrum pro výzkum závislostí

www.pobavme-se-o-alkoholu.cz

 • problematika alkoholu a závislosti na něm

http://www.sananim.cz/

 •  komplexní systém léčby závislostí

PROBLEMATIKA INKLUZE

https://www.inkluzivniskola.cz/

 • problematika inkluze ve školách

RASOVÁ TEMATIKA, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

http://www.czechkid.cz/

 • komplexní nástroj pro zavedení multikulturní výchovy (MKV) do škol

 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

 http://www.anabell.cz/

 •  komplexní služby v oblasti problematiky s poruchami příjmu potravy

http://www.healthyandfree.cz/

 • informace nejen o preventivním programu ProYouth
 • praktické rady při problémech s poruchami příjmu potravy

  http://www.pppinfo.cz/

 • informační portál o poruchách příjmu potravy

KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKA

www.linkabezpeci.cz

 • bezplatná tel. linka z celé ČR

http://linkaztracenedite.cz/

 • bezplatná tel. linka, která se zabývá problematikou ohrožených dětí

http://www.spolecnekbezpeci.cz/

 • občanské sdružení, jehož cílem je ochrana komunit před projevy protiprávního jednání

https://iporadna.cz/

 • komplexní poradenství a pomoc v tíživé situaci

http://www.ospod.cz/

 •  informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dítěte

PREVENCE – KOMPLEXNÍ ODKAZY

www.prevence-info.cz

 • celostátní informační portál prevence RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

www.prevcentrum.cz

 • Centrum primární prevence

www.msmt.cz/socialni-programy/prevence

 • prevence na stránkách MŠMT

http://www.casmp.cz/

 • česká asociace metodiků prevence

PREVENCE V OBLASTI SVITAVSKA A PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.svpsy.cz/

 •  školské zařízení, které nabízí poradenskou, výchovnou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám

 https://pestalozzi.cz/

 • nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám

  https://www.osbonanza.cz/

 • Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám