Kroužky


 

Kroužky pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Dobešová                     Práce s nadanými žáky          Úterý              11.40-12.30                                                   příprava na AJ

Mgr. Blažková                      Šikovné ruce pro 2.ročník      Čtvrtek            11.45 – 12.30

Báčová                                  Český jazyk po 4. a 5. ročník   Úterý            6.55 – 7.40

Mgr. Radimecký                   Sportovní a pohybové hry      Středa             7.00 –  7.40
                                               volejbal                                  

Mgr. Šípková                        NJ pro 9.ročník                      Pátek               6.50 – 7.35

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník                      Středa             14.00 – 15.00

Mgr. Peterková                     ČJ pro 9.ročník                     Pondělí           14.00 – 15.00

______________________________________________________________________

Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2018/2019

Školní kroužky

Kroužek německého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku

Sportovní a pohybové hry – volejbal

Přírodovědný kroužek

Dramatický kroužek

Kroužek ruského jazyka

Výtvarný kroužek

Kroužek angličtiny – 2. třída

Kroužek angličtiny – 4.- 5. třída

Matematika pro 9. ročník

Český jazyk pro 9. ročník

Český jazyk pro I. stupeň

Matematika pro I. stupeň

Kruhový trénink pro II. stupeň

Šikovné ruce

 

Školní družina

Sportovní hry pro I. stupeň

Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky

Mažoretky


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2017/2018

Školní kroužky

Šikovné ruce                                        čtvrtek 12.30 – 13.15       Mgr. Blažková

Dramatický kroužek pro I. stupeň        středa 13.15 – 14.00        Mgr. Slezáková

Sportovní a pohybové hry – volejbal   pondělí 7.00 – 7.50           Mgr. Radimecký

Anglický jazyk pro 4. a 5. třídu             čtvrtek 13.50 – 14.35        Ing. Luňáčková

Kroužek ruského jazyka                       středa 7.00 – 7.45             Mgr. Kvapilová

Český jazyk pro 9. ročník                     pátek 7.00 – 7.45              Mgr. Peterková

Matematika pro 9. ročník                     úterý 14.00 – 14.45           Mgr. Dirrová

 

Školní družina

 Sportovní hry pro I. stupeň                                                                   N. Rybová

Výtvarný kroužek pro I. stupeň                                                            M. Kutláková

 

 

 


 

Kroužky ve školním roce 2016 – 2017

 

        

Název kroužku Kroužek vede         Termín a hodina
Školní kroužky    
Dramatický kroužek Slezáková Ludmila Čtvrtek 14.00 – 15.00
Přírodovědný kroužek Kvapilová Ivana Čtvrtek 7.00 – 7.45
Kroužek ČJ pro 9.ročník Peterková Helena Středa 14.30 – 15.15
Kroužek M pro 9.ročník Dirrová Šárka Pondělí 14.00 – 15.00
Kroužek AJ pro 4.-5.ročník Luňáčková Andrea Středa 13.50 – 14.35
Výtvarný kroužek pro 4. ročník Blažková Drahomíra Čtvrtek 12.40 – 13.25
Kroužek aerobiku pro 1.-3.ročník Švancarová Eva Úterý 13.00 – 14.00
     
Školní družina    
Sportovní hry pro I. stupeň Naděžda Rybová Úterý 15.00 – 15.45
Výtvarný kroužek pro 1. stupeň Milena Kutláková Pondělí 14.00 – 14.55
     
                 Ostatní kroužky    
  Mažoretky Renata Polčíková Pátek 14.00 – 16.00  
         

 

 

Nabídka kroužků pro žáky
na školní rok 2016/2017

 Školní kroužky
Kroužek německého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku
Sportovní a pohybové hry
Přírodovědný kroužek
Dramatický kroužek
Kroužek ruského jazyka
Výtvarná kroužek pro II. stupeň
Kroužek informatiky
Kroužek angličtiny – 2. třída
Kroužek angličtiny – 4.- 5. třída
Přírodovědný kroužek – 3. třída
Matematika pro 9. ročník
Kruhový trénink pro II. stupeň
Kroužek českého jazyka

Školní družina
Sportovní hry pro I. stupeň
Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky
Aerobic
Mažoretky