Kroužky

Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2017/2018

Školní kroužky

Šikovné ruce                                        čtvrtek 12.30 – 13.15       Mgr. Blažková

Dramatický kroužek pro I. stupeň        středa 13.15 – 14.00        Mgr. Slezáková

Sportovní a pohybové hry – volejbal   pondělí 7.00 – 7.50           Mgr. Radimecký

Anglický jazyk pro 4. a 5. třídu             čtvrtek 13.50 – 14.35        Ing. Luňáčková

Kroužek ruského jazyka                       středa 7.00 – 7.45             Mgr. Kvapilová

Český jazyk pro 9. ročník                     pátek 7.00 – 7.45              Mgr. Peterková

Matematika pro 9. ročník                     úterý 14.00 – 14.45           Mgr. Dirrová

 

Školní družina

 Sportovní hry pro I. stupeň                                                                   N. Rybová

Výtvarný kroužek pro I. stupeň                                                            M. Kutláková

 

 

 


 

Kroužky ve školním roce 2016 – 2017

 

 

Název kroužku Kroužek vede         Termín a hodina
Školní kroužky    
Dramatický kroužek Slezáková Ludmila Čtvrtek 14.00 – 15.00
Přírodovědný kroužek Kvapilová Ivana Čtvrtek 7.00 – 7.45
Kroužek ČJ pro 9.ročník Peterková Helena Středa 14.30 – 15.15
Kroužek M pro 9.ročník Dirrová Šárka Pondělí 14.00 – 15.00
Kroužek AJ pro 4.-5.ročník Luňáčková Andrea Středa 13.50 – 14.35
Výtvarný kroužek pro 4. ročník Blažková Drahomíra Čtvrtek 12.40 – 13.25
Kroužek aerobiku pro 1.-3.ročník Švancarová Eva Úterý 13.00 – 14.00
     
Školní družina    
Sportovní hry pro I. stupeň Naděžda Rybová Úterý 15.00 – 15.45
Výtvarný kroužek pro 1. stupeň Milena Kutláková Pondělí 14.00 – 14.55
     
                 Ostatní kroužky    
  Mažoretky Renata Polčíková Pátek 14.00 – 16.00  
         

 

 

Nabídka kroužků pro žáky
na školní rok 2016/2017

 Školní kroužky
Kroužek německého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku
Sportovní a pohybové hry
Přírodovědný kroužek
Dramatický kroužek
Kroužek ruského jazyka
Výtvarná kroužek pro II. stupeň
Kroužek informatiky
Kroužek angličtiny – 2. třída
Kroužek angličtiny – 4.- 5. třída
Přírodovědný kroužek – 3. třída
Matematika pro 9. ročník
Kruhový trénink pro II. stupeň
Kroužek českého jazyka

Školní družina
Sportovní hry pro I. stupeň
Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky
Aerobic
Mažoretky