Pedagogický sbor

Pedagogičtí pracovníci k 1.9.2016:

ředitelka školy: Mgr. Lenka Kašparová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Teplá

Třídní učitelé:
1. třída – Mgr. Eva Švancarová
2. třída – Alžběta Bártová
3. třída – Mgr. Ludmila Slezáková
4. třída – Mgr. Drahomíra Blažková
5. třída – Mgr. Zuzana Vymazalová
6. třída – Ing. Andrea Luňáčková
7. třída – Mgr. Petra Šípková
8. třída – Mgr. Šárka Dirrová
9. třída – Mgr. Helena Peterková

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Ivana Kvapilová
Naďěžda Rybová
Milena Kutláková
Mgr. Karel Radimecký
Mgr. Jana Peterková
Martin Záruba