Pedagogický sbor

Školní rok 2017/2018

Vedení školy: ředitelka školy – Mgr.Lenka Kašparová  
                   zástupce ředitele – Mgr.Jana Teplá

Třídní učitelé
1.ročník    – Mgr. Drahomíra Blažková
2.ročník    – Mgr. Ludmila Slezáková 
3.ročník    – Alžběta Bártová
4.ročník    – Denisa Částková
5.ročník    – Mgr. Zuzana Vymazalová
6.ročník    – Mgr. Helena Peterková 
7.ročník    – Ing. Andrea Luňáčková 
8.ročník    – Mgr. Petra Šípková 
9.ročník    – Mgr. Šárka Dirrová

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Ivana Kvapilová
Martin Záruba, DiS.
Mgr. Karel Radimecký
Mgr. Petra Štoudková

Vychovatelky:
Milena Kutláková
Naděžda Rybová


Konzultační hodiny

Školní rok 2017/2018

Alžběta Bártová                   7.50 – 8.30         každá 1. středa v měsíci

Mgr. Drahomíra Blažková    7.00 – 7.40         každé 1. úterý v měsíci

Denisa Částková                  9.55 – 10.40       každý 1. pátek v měsíci

Mgr. Šárka Dirrová               11.45 – 12.30     každé pondělí

Mgr. Ivana Kvapilová           10.45 – 11.45      každý 1. pátek v měsíci

Ing. Andrea Luňáčková        8.00 – 8.45         každý 1. pátek v měsíci

Mgr. Helena Peterková        11.40 – 12.30     každý pátek

Mgr. Karel Radimecký          10.40 – 11.40     každou středu

Mgr. Ludmila Slezáková       7.00 – 7.40         každé 1. úterý v měsíci

Mgr. Petra Šípková              8.45 – 9.35         každý pátek

Mgr. Petra Štoudková          po telefonické domluvě

Mgr. Zuzana Vymazalová    10.00 – 10.40     každé úterý

Martin Záruba, DiS.              po telefonické domluvě


Pedagogičtí pracovníci k 1.9.2016:

ředitelka školy: Mgr. Lenka Kašparová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Teplá

Třídní učitelé:
1. třída – Mgr. Eva Švancarová
2. třída – Alžběta Bártová
3. třída – Mgr. Ludmila Slezáková
4. třída – Mgr. Drahomíra Blažková
5. třída – Mgr. Zuzana Vymazalová
6. třída – Ing. Andrea Luňáčková
7. třída – Mgr. Petra Šípková
8. třída – Mgr. Šárka Dirrová
9. třída – Mgr. Helena Peterková

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Ivana Kvapilová
Naďěžda Rybová
Milena Kutláková
Mgr. Karel Radimecký
Mgr. Jana Peterková
Martin Záruba